MMRC

Stworzyliśmy już ponad 100 efektywnych strategii biznesowych

Przekonaj się o naszej skuteczności

Potrzebujesz systemu do elektronicznego obiegu dokumentów?

Poznaj narzędzie Business Navigator

previous arrow
next arrow

Nasze kompetencje

MMRC to Partner potrafiący sprostać wymaganiom stawianym przez nowoczesne gospodarki. Stanowimy kluczowy składnik strategii biznesowej naszych Klientów.

 

Fundamentem naszego zaangażowania jest zrozumienie celów jakie chcą osiągać nasi Klienci. Bazując na tej wiedzy tworzymy efektywne strategie przeprowadzające przedsiębiorstwa ze stanu aktualnego do założonej pozycji na rynku, tak pod względem osiąganych efektów biznesowych, jak i jakości wewnętrznych procesów.

Doradzamy

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Analiza zdarzeń przeszłych pozwala na ocenę stanu teraźniejszego. W MMRC analizując działania przeszłe i bieżące doradzamy jak powinna wyglądać strategia optymalna na przyszłość

Tworzymy strategię

Kluczowym składnikiem polityki firmy jest stworzenie efektywnej strategii. To dzięki niej zarządzanie staje się procesem, który podlega optymalizacji w rozumieniu modelu, realizującego założone cele

Wdrażamy i oceniamy

Jakość wdrożenia strategii jest parametrem, który należy do niedocenianych. To błąd. Zarządzanie zmianą często rozumiane jako zarządzanie kryzyzowe jest kluczem do sukcesu

O nas

Kluczowe decyzje podejmowane w procesie zarządzania firmą wymagają przeprowadzenia gruntownej analizy możliwych ścieżek rozwoju przedsiębiorstwa oraz wyboru najlepszej z nich w celu stworzenia długoterminowej strategii dla Spółki. Dzięki posiadanym kompetencjom, doświadczeniu oraz wykorzystywanym narzędziom, wesprzemy Cię w jej budowie i realizacji.

  • kontroling (wdrożenie i zarządzanie),
  • zarządzanie procesami biznesowymi,
  • fuzje i przejęcia (przygotowanie firm do sprzedaży),
  • budowa strategii biznesowych,
  • modelowanie finansowe,
  • analiza finansowa,
  • wdrażanie systemów IT wspierających zarządzanie i kontroling

Tomasz Paluch

PARTNER w MMRC. Department Doradztwa Gospodarczego

Absolwent kierunku Finanse i Inwestycje z 15-letnim doświadczeniem w kontrolingu, projektach inwestycyjnych oraz w zarządzaniu procesami w funduszu private equity, a także firmach produkcyjnych. Doświadczony w budowie i wdrażaniu koncepcji kontrolingu oraz systemów ERP, optymalizacji i budowie procesów, budowie procedur nadzoru właścicielskiego, raportowaniu i monitoringu przedsięwzięć. Prowadzi proces akwizycji i sprzedaży przedsiębiorstw, oraz wyceny przedsiębiorstw i przedsięwzięć.

Wojciech Brzozowski

PARTNER w MMRC. Department Doradztwa Gospodarczego

Absolwent kierunku Informatyka na AGH oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu firmami produkcyjnymi, nadzorze nad funkcjonowaniem spółek i grup kapitałowych oraz budowie i wdrażaniu koncepcji strategicznych i restrukturyzacyjnych. Prowadzi projekty z obszaru budowy koncepcji i wdrażania systemów zarządzania procesami. Posiada doświadczenie w zakresie bezpośredniego nadzoru nad działami produkcji i handlu.

  • zarządzanie procesami biznesowymi
  • optymalizacja produkcji
  • wdrażanie systemów IT (ERP, ECM)

Zmiana średniej efektywności przedsiębiorstw współpracujących z nami Klientów

Okres przed podjęciem
współpracy

10,5%

Wdrożona
strategia
17,4%

Wskaźnik dotyczy średniej marży

Standardy biznesowe MMRC

MMRC to podmiot zarządzany w oparciu o ISO 9001, którego wartość tworzą Partnerzy, ich gruntowana wiedza, wykształcenie kierunkowe oraz wieloletnie doświadczenie. Synergia tych kompetencji przekłada się na pełne i profesjonalne pokrycie potrzeb Klientów w obszarach doradztwa: gospodarczego, prawnego i podatkowego. Jesteśmy wartościowym i ważnych partnerem przedsiębiorstw działających w obszarze finansów, ubezpieczeń ale także w segmencie spółek technologicznych i produkcyjnych.

Opinie

"Doradcy MMRC stworzyli w RCU Ubezpieczenia doskonały system pozwalający nam na osiąganie stałej przewagi biznesowej nad konkurencją. Opracowanie i wdrożenie strategii spowodowało małą rewolucję, która przeniosła nas finalnie w obszar nowej i wyższej jakości biznesowej."

Lucjan Brychcy

Prezes Zarządu - RCU Ubezpieczenia sp. z o.o.

"MMRC tworzy pozytywny klimat do zmian i podejmowania ważnych decyzji. Miałem poczucie, że kontroluję to co się dzieje, uczestniczyłem w tych zmianach i podejmowałem świadome decyzje. Za każdym razem miałem wewnętrzne przekonanie graniczące z pewnością, że mam pełne wsparcie on-line i w każym obszarze."

Grzegorz Kowalski

Advertage AWI

"Ocena jakości wewnętrznych procesów w firmie WAMPOL była kluczowym składnikiem rozszerzenia rynków zbytu naszych wyrobów i usług. Wdrożony dzięki współpracy z MMRC certyfikat ISO sprawił, że staliśmy się partnerem dla strategicznych na polskim rynku przedsiębiorstw."

Marek Wróbel

Prezes Zarządu - WAMPOL Sp. z o.o.

Chcesz się dowiedzieć więcej?