O MMRC

MMRC to podmiot zarządzany w oparciu o ISO 9001, którego wartość tworzą Partnerzy, ich gruntowana wiedza, wykształcenie kierunkowe oraz wieloletnie doświadczenie. Synergia tych kompetencji przekłada się na pełne i profesjonalne pokrycie potrzeb Klientów w obszarach doradztwa: gospodarczego, prawnego i podatkowego. Jesteśmy wartościowym i ważnych partnerem przedsiębiorstw działających w obszarze finansów, ubezpieczeń ale także w segmencie spółek technologicznych i produkcyjnych. 

Kluczowe decyzje podejmowane w procesie zarządzania firmą wymagają przeprowadzenia gruntownej analizy możliwych ścieżek rozwoju przedsiębiorstwa oraz wyboru najlepszej z nich w celu stworzenia długoterminowej strategii dla Spółki. Dzięki posiadanym kompetencjom, doświadczeniu oraz wykorzystywanym narzędziom, wesprzemy Cię w jej budowie i realizacji. Biorąc pod uwagę różne stadium rozwoju danej firmy, a także indywidualne uwarunkowania wynikające z otoczenia przedsiębiorstwa oraz jego historii, bierzemy pod uwagę, iż Twoje Przedsięwzięcie może wymagać uporządkowania i przygotowania do przeprowadzenia procesu wdrożenia i realizacji długoterminowej strategii. Nasza oferta obejmuje również ten etap współpracy z potencjalnym Klientem. Zaoferujemy Ci współprace umożliwiającą stały kontakt oraz wsparcie w budowie koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstwa, pomożemy wybrać optymalną drogę, źródło jej finansowania oraz wspólnie zrealizujemy założone cele.

Zmiana średniej efektywności przedsiębiorstw współpracujących z nami Klientów

Okres przed podjęciem współpracy

10,5%

Wskaźnik dotyczy średniej marży

Wdrożona strategia

17,4%

Wskaźnik dotyczy średniej marży