Proces współpracy

Wsparcie z naszej strony umożliwi Państwu zwiększenie efektywności funkcjonowania Waszej firmy na poziomie jej podstawowych aktywności administracyjnych oraz związanych z jej działalnością operacyjną. Uporządkowanie tych aspektów pozwoli na bardziej przejrzyste i sprawne funkcjonowanie wszystkich obszarów przedsiębiorstwa, odpowiednią delegacje kompetencji oraz odpowiedzialności, a także pełną świadomość wszystkich członków organizacji co do ich miejsca w niej, zakresu zadań i obowiązków. Dążymy do pełnego wykorzystania zasobów produkcyjnych, finansowych, kadrowych i informatycznych.

Jak podchodzimy do współpracy:

 • Pomagamy Klientom ocenić rynkowe możliwości rozwoju biznesu, zidentyfikować możliwości zmiany bieżącej strategii tak aby osiągnąć zamierzon cele.
 • Rozwijając i zarządzając dopasowanymi rozwiązaniami tak, aby uzyskiwać stałą przewagę nad konkurencją.
 • Doradzamy jak alokować środki aby uzyskać unikalne sposobności rozwoju w ramach bieżących warunków rynkowych.

Często zadawane pytania

 • Struktura organizacyjna – Każdy członek zespołu musi znać swoje miejsce w hierarchii firmy
 • Zakres obowiązków i odpowiedzialności – Efektywny pracownik wie dokładnie jakie są jego zadania oraz granice samodzielności przy podejmowaniu codziennych decyzji
 • Identyfikacja i optymalizacja procesów w firmie – Zespół i jego członkowie znają już swoje zadania i zakres odpowiedzialności, teraz muszą się dowiedzieć z kim i ew. na jakich zasadach będą współpracować, aby osiągnąć zamierzony cel

W tym momencie Twoja organizacja przejęła od Ciebie codzienne obowiązki, a pozostawiła Ci czas na podejmowanie decyzji strategicznych

 • Pozyskanie inwestora w celu sprzedaży części udziałów lub podwyższenia kapitału zakładowego – Istnieje możliwość, iż najbardziej właściwym sposobem pozyskania kapitału zewnętrznego będzie nawiązanie współpracy z inwestorem zewnętrznym. Może mieć to na celu spieniężenie części swoich udziałów i/lub przyspieszenie rozwoju swojego przedsięwzięcia
 • Sprzedaż całkowita firmy przez właściela/i – Jeżeli Twój czas dobiegł końca jako właściciela swojego przedsięwzięcia i chcesz spełnić się w innym miejscu, stoisz przed złożonym procesem, w ramach którego chcesz osiągnąć maksymalną cenę za swoje akcje/udziały
 • Wdrożenie nadzoru właścicielskiego, wycofanie się z zarządzania operacyjnego firmą – Realizacja innych celów niż zaangażowanie operacyjne w swoją dotychczasową działalność może się również odbyć w inny sposób niż tylko sprzedaż udziałów. Odpowiednie zorganizowanie swojego przedsięwzięcia, delegacja kompetencji oraz wdrożenie skutecznych zasad nadzoru właścicielskiego umożliwia taką decyzję
 • Poprawne i szybkie zarejestrowanie kosztów bezpośrednich – Najważniejszymi kosztami zawiązanymi z realizacją danego zlecenia są te, które proporcjonalnie zmieniają się wraz z jego wielkością. Firma musi potrafić dokładnie zarejestrować jaką ilość zasobu zużyła i zrobić to bez zbędnej zwłoki
 • Przyporządkowanie pozostałych kosztów do danego kontraktu, produktu lub usługi – Dobra wytwarzane przez Twoje przedsiębiorstwo generują również inne rodzaje kosztów, które umożliwiają funkcjonowanie działalności podstawowej i administrowanie nią
 • Wyliczenie rentowności osiągniętej na danym kontrakcie, produkcie lub usłudze – Posiadasz dane, które umożliwiają wyliczenie rentowności danego zlecenia/kontraktu. Przeprowadzenie tej czynności to po prostu wykonanie pewnego rodzaju działania matematycznego. Musisz zdecydować o wyborze narzędzi informatycznych, które pomogą Ci zautomatyzować i przyspieszyć tę czynność

W tym momencie wiesz, na których produktach lub usługach najwięcej zarabiasz, co pozwoli Ci odpowiednio ukierunkować swoje działania sprzedażowo marketingowe

 • Po co budujemy długoterminowe strategie działalności – Aby skutecznie budować swój biznes musimy posiadać sprecyzowany Cel, który będzie naszą latarnią morską pozwalającą na jego osiągnięcie. Często droga do niego nie biegnie na wprost, ale mając cel główny łatwiej jest nam określić etapy dotarcia do niego. Mając świadomość, gdzie konkretnie zmierzamy, łatwiej jest nam podejmować decyzje w zakresie realizacji celów szczegółowych. Zawsze możemy się odwołać do tego jaka idea i sens stoi za celem głównym oraz unikniemy rozproszenia uwagi tematami pobocznymi
 • W jaki sposób budujemy nasze długoterminowe plany – Standardowa strategia zawiera informacje ogólne o naszym przedsięwzięciu, kluczowych osobach go tworzących oraz jego głównym produkcie/usłudze. Zawiera również opis dotyczący otoczenia/rynku, na którym funkcjonujemy, co pozwala określić nasze miejsce na nim. Kluczowe w tym miejscu jest wyraźne opisanie tego, dokąd firma zmierza i jak planuje to zrealizować. Poprawnie zbudowany dokument tego typu zwieńczony jest projekcjami finansowymi, które za pomocą liczb obrazują to co zostało wcześniej przedstawione w formie opisowej
 • Co możemy zrobić z naszą strategią? – Posiadanie strategii długoterminowej przedsięwzięcia daje nam określone korzyści:
  • Nie rozpraszamy się, cel nam nie schodzi z oczu
  • Codziennie mamy ciekawe pomysły, główna idea (celu) pozwala nam ocenić, czy pomagają nam one w jej realizacji
  • Nasi pracownicy, partnerzy biznesowi, a może przyszli inwestorzy, posiadają gotowy materiał potwierdzający, iż posiadamy dobrze zorganizowane, rozwojowe i rentowne przedsięwzięcie, które jest gotowe na minimalizowanie ryzyka swojej przyszłej działalnośc
  • Posiadając naszą strategię „na papierze” łatwiej jest nam ją modyfikować, a trzeba się przygotować na jej ewentualne korekty…
  • Umiejętność planowania długoterminowego umożliwia nam sprawniejsze planowanie średnio i krótkoterminowe, również w zakresie płynności finansowej przedsiębiorstwa

W tym momencie posiadasz już dobrze zorganizowaną firmę, która posiada wyłącznie rentowne produkty i wie dokąd zmierza. Masz więcej czasu na działanie strategiczne, koncepcyjne i ew. wakacje. Jeśli pojawi się taka potrzeba, to Twoja firma jest również gotowa na wejście inwestora zewnętrznego lub całkowitą sprzedaż udziałów.

Którykolwiek z powyższych scenariuszy będziesz chciał zrealizować, MMRC wesprze Cię w tym poprzez wdrożenie działań z zakresu swojej działalności

włącznie z pomocą w pozyskaniu inwestora zewnętrznego.

Dlaczego warto?

Rynek można definiować na różne sposoby. My spoglądamy na niego jak na obszar szans, z których można korzystać. To tak jak z giełdą gdzie można zarabiać także podczas spadków. Nasze działania jednak radykalnie różnią się od przypadkowości rynków finansowych.

Znajomość własnej firmy, uporządkowanie procesów i skuteczne wdrożenie przemyślanej strategi stanowi esencję naszych działań dla Twojej firmy. Czy warto? Skontaktuj się z naszym doradcą.

Rozumiemy specyfikę Twojej działalności

 • Potrafimy słuchać i rozumiemy mechanizmy działania rynku
 • Stawiamy nacisk na partnerstwo i kompetencje menadżerskie
 • Oferujemy pełne zaangażowanie
 • Podążamy wspólnie w jego kierunku. Jest nim Twój Sukces!

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do dyspozyji.

Zaplanuj rozwój biznesowy swojej firmy

1

Wykonaj wszechstronną ocenę swojego przedsiębiorstwa

To nic innego jak wielowymiarowy audyt, którego celem jest zbudowanie obrazu Twojej firmy, który możne zostać opisany np. w postaci diagramu prezentującego zachodzące w niej procesy.

2

Propozycja zakresu zaangażowania biznesowego

Na podstawie wiedzy uzyskanej w ramach audytu lub audytów zaproponujemy wariantową strategię, w którą zostaną wpisane cele: czy to biznesowe, czy technologiczne czy też organizacyjne, jakie Twoja firma miałaby uzyskać.

3

Umowa z MMRC

Proces jakim jest rozwój biznesowy Twojej firmy rozpoczyna umowa. Ustalamy w niej wszystkie składniki współpracy w spobób jednocznaczy i czytelny.